Nasze językowe wykształcenie

Nasi tłumacze są absolwentami filologii angielskiej i studiów podyplomowych z tłumaczenia konferencyjnego w Instytucie Filologii Angielskiej UAM (obecnie Wydział Anglistyki UAM) w Poznaniu, i to tutaj wykonywaliśmy pierwsze zlecenia. Tłumaczenia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskich wykonujemy od samego początku naszej działalności. Tłumaczyliśmy liczne szkolenia, prezentacje, spotkania dotyczące inwestycji w zakresie infrastruktury, inicjatyw realizowanych przez instytucje rządowe, etc. Terminologię i specyfikę tłumaczeń unijnych poznawaliśmy też w ramach praktyk tłumaczeniowych w Komisji Europejskiej w Brukseli. Obecnie język angielski nie jest jedynym językiem, na jaki przekładamy – oferujemy również usługę tłumaczenia na języki: niemiecki, hiszpański, włoski i inne języki europejskie. Działamy w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie oraz na terenie województw Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Lubuskiego.

Język angielski w centrum

Od samego początku byliśmy firmą oferującą usługi głównie w języku angielskim. Chociaż spektrum językowe naszej firmy się powiększyło, to nadal język angielski pozostaje naszym ulubionym narzędziem pracy.

Tlumaczenie angielsko - polskie