Tłumaczenia konferencyjne - Wrocław

Tłumaczenie konferencyjne polega na tłumaczeniu w formie ustnej, tak by przekazać treść komunikatu w sposób możliwie najbardziej zbliżony do oryginału, z uwzględnieniem idiosynkratycznych cech wypowiedzi (ton głosu, emocje, pauzy, etc.). Osoba tłumacząca mówi w pierwszej osobie w celu lepszego przedstawienia sensu wypowiedzi prelegenta/prelegentki. Poza doskonałą znajomością języka obcego oraz ojczystego,praca tłumacza konferencyjnegowymaga umiejętności podzielności uwagi, utrzymania maksymalnej koncentracji oraz szerokiej wiedzy ogólnej i specjalistycznej, co pozwala na wierne przekazanie komunikatu z uwzględnieniem różnic kulturowych i językowych. Tłumaczenie konsekutywne rozpoczyna się po zakończeniu wypowiedzi prelegenta/prelegentki. Tłumacz wykonuje je w oparciu o notatki wykonane w trakcie przemówienia, co pozwala na możliwie bliskie oryginałowi przekazanie treści wypowiedzi. Minusem tego typu tłumaczenia jest znaczne wydłużenie się czasu wypowiedzi oraz ryzyko utraty uwagi publiczności.

Tłumaczenie na konferencji we Wrocławiu